Digitálny fotoaparat s macro objektivom


tECHNOLÓGIE

Digitálne fotografie sú užitočné pre zubných lekárov i pacientov. Pomocou fotografií informujeme pacientov a vysvetľujeme potrebu zubného zásahu.

Pacienti môžu jasne vidieť problémové oblasti na fotografii a výsledné fotografie môžu byť použité vo fázach plánovania a realizácie estetickej liečby a na vytvorenie dizajnu budúceho úsmevu (Digital Smile Design, DSD ).

Ciele fotografovania pre pacienta:

  • Dôvera v kvalitu liečby. Diagnóza pomocou fotografií dopĺňa röntgenové vyšetrenia a hodnotenie digitálnych odtlačkov. Mnoho defektov sa stáva objavom pre pacienta, keď vidí zuby na fotografii s dobrým zväčšením na obrazovke monitora.

  • Zapojenie do procesu liečby. Príležitosť lepšie formulovať svoje želania a vysvetliť ich lekárovi. Zapojený do liečebného procesu pacient počúva zodpovednejšie odporúčania lekára, spĺňa všetky požiadavky a v dôsledku toho je liečba rýchlejšia a účinnejšia.

  • Priebežné a záverečné hodnotenie výsledkov. Keď vidíte na foto ako sa situácia zmenila k lepšiemu tak je ľahšie pokračovať v liečbe.

digitalny fotoaparat s macro objektivom

Ciele fotografovania pre lekára:

  • Ďalšia diagnostika. Lekár má možnosť premýšľať a plánovať liečbu, keď pacient nie je v okolí. Fotografie pomáhajú posúdiť všeobecné a lokálne chyby. Napríklad röntgenový obraz nezobrazuje farbu zubov, ale fotografia sa zobrazuje. Fotografie pomáhajú diagnostikovať stav mäkkých tkanív ústnej dutiny, stav zubov (farba, praskliny, škvrny atď.). Na fotografiách je založená harmónia štruktúry tváre a estetika úsmevu.

  • Komunikácia s kolegami, konzultácie. Lekár môže pomocou fotografií pacienta prediskutovať klinickú situáciu so svojimi kolegami a vypracovať plán liečby.

  • Fotografie umožňujú lekárovi jasne ukázať pacientovi prechodné štádiá, ako aj výsledky liečby.

  • Fotografie sa používajú aj na komunikáciu medzi lekárom a zubným technikom pri vykonávaní estetických prác, napríklad pri inštalácii keramických fazetok (venners).

scenner

Digitálny intraorálny skener.

Dnes je považovaný za technologicky najvyspelejšie, efektívne a ľahko použiteľné zariadenie, s ktorým sa robia najpresnejšie odtlačky z mäkkých tkanív a zubov.

whitening

Systém Beyond

Bielenie zubov sa zvyčajne vykonáva vystavením sklovinu a dentínu zuba (ktorý sa nachádza priamo pod sklovinou) peroxidu vodíka (H2O2).

microskope

Dentálny operačný mikroskop

Na našej klinike vykonávame všetky ošetrenie s pomocou operačného mikroskopu, ktorý nám dáva pri zväčšeniu v 25x príležitosť vidieť viac podrobností v ústnej dutine, ktoré môžu zabrániť vzniku ochorení zubov a mäkkých tkanív.

opg

Ortopantomogram

Orthopantomogram (skrátený ako OPG) je kruhový prehľad zubov, ktorý ukazuje celú čeľusť, rozloženú v rovine.

apexlocator

Apexlocator

Apexlocator je elektronické zariadenie používané v endodoncii na správne určenie polohy apikálneho zúženia a tým určenie dĺžky koreňového kanálika zuba.

rvg-rtg

RVG prístroj

Zubný visiograf (tiež nazývaný rádioviziograf, RVG) je moderné diagnostické zariadenie, ktoré umožňuje vyšetriť pacienta počas liečby priamo v zubnom kresle.

photo-canon

Digitálny fotoaparát s macro objektívom

Digitálne fotografie sú užitočné pre zubných lekárov i pacientov. Pomocou fotografií informujeme pacientov a vysvetľujeme potrebu zubného zásahu.

Digital Dental Clinic