náš tím

 
 

Spoľahnite sa na našich odborníkov

NÁŠ TÍM SÚ KVALIFIKOVANÍ ŠPECIALISTI, KTORÍ SA STARAJÚ O VAŠE ÚSMEVÝ!

KAŽDÝ Z NICH SA SNAŽI DOSIAHNUŤ NAJLEPŠIE VÝSLEDKY PRE KAŽDÉHO PACIENTA.

MDDr. Roman Prysiazhnyi

Zubný lekár, majiteľ Digital Dental Clinic

Svoje odborné skúsenosti uplatňuje hlavne v záchovnej, endodontickej a protetickej stomatológie. Využíva postupy a metódy podľa najnovších trendov modernej stomatológie. Stomatologické zákroky vykonáva pod kontrolou operačného mikroskopu. V roku 2013 s červeným diplomom ukončil stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný technik. V roku 2018 úspešne ukončil štúdium stomatológie v Ľvovskej národnej medicínskej univerzite. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch na Slovensku i v zahraničí (vyše 20 vzdelávacích kurzov, školení a konferencií). Je členom Slovenskej komory zubných lekárov.

 

MUDr. Stanislav Datskiv

Zubný lekár, stomatochirurg

Jeho špecializáciou je hlavne implantológia a dentoalveolárna chirurgia. Vyštudoval Lvovskú národnú medicínsku univerzitu Danyla Halickoho. Úspešne ukončil certifikačnú prípravu v špecialzovanej pracovnej činnosti v odbore dentoalveolárna chirurgia. Absolvoval taktiež komplexné vzdelanie v oblasti zubnej implantológie, zahraničné stáže, vyše 40 odborných medzinárodných a slovenských školení a kongresov. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov.


Mgr. art. Martina Drugdová, DiS.

Dentálna hygienistka

Jej špecializáciou je profesionálna dentálna hygiena. Študovala na VOŠZ Alšovo nábřeží v Prahe, kde získala vzdelanie pod vedením najlepších dentálních hygienistiek a lekárov, odborníkov na dentálnu hygienu. Zúčastnila sa viacerých odborných stáží na prestížnych klinikách (DUO MED Zvolen - MUDr. Peter Abelovský, Alfadent Praha, Schill Dental Clinic Praha, Svět rovnátek Praha, Ontario Medical Praha), absolvovala konferencie (Pragodent, Pražské dentální dny, Dental Summit), odborné semináre (Curaprox, Colgate, Herbadent, OralB, Philips Sonicare, EMS - Guided Biofilm Therapy, LASAK, Cresco,...), vyše 30 vzdelávacích kurzov a školení. Pôsobí ako mentor klinickej praxe študentov dentálnej hygieny FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Digital Dental Clinic