Protetika

 


CENNÍK

ZÁKROK

CENA

Digitálne odtlačky

40€

Alginátový odtlačok

20€

Silikónový odtlačok

30€

Mock-up

130€

Stiahnutíe korunky

20€

Provizórna (ochranná) korunka

30€

Provizórna (ochranná) korunka (PMMA)

80€

Kovokeramická korunka

350€

Venner 360° (zirkon)

500€

Venner 360° (sklokeramiká korunka e-max)

500€

Venner (fazeta)

550€

Inlay/Onlay/Overlay

450€

Čiastočná snímateľná náhrada

600€

Celková snímateľná náhrada

500€

Rebazacia snímateľnéj náhrady

100€

Oprava snímateľnéj náhrady

70€

Doplnenie zuba do snímateľnéj náhrady

20€

Medzernik

120€

Spona

20€

Nahryzová dlaha

100€

Digital Dental Clinic