Protetika

 


CENNÍK

Protetika

ZÁKROK

CENA

Digitálne odtlačky

95€

Alginátový odtlačok

20€

Silikónový odtlačok

30€

Mock-up (1 zub)

25€

Stiahnutíe korunky

20€

Cementácia korunky 

20€

Odstranenie koreňového čapu

45€

Provizórna (ochranná) korunka

40€

Provizórna (ochranná) korunka PMMA

80€

Inlay/Onlay/Overlay (e-max)

400€

Kovokeramická korunka

350€

Venner 360° (zirkon)

500€

Venner 360° (e-max)

500€

Venner (fazeta)

600€

Čiastočná snímateľná náhrada - medzerník

200€

Čiastočná snímateľná náhrada

500€

Celková snímateľná náhrada

550€

Dočasná snímateľná náhrada

400€

Rebazacia snímateľnéj náhrady

100€

Oprava snímateľnéj náhrady

70€

Doplnenie zuba do snímateľnéj náhrady

20€

Spona

35€

Nahryzová dlaha

100€

Použitie mikroskopu

35€

Digital Dental Clinic