Protetika

 


CENNÍK

Protetika

ZÁKROK

CENA

Digitálne odtlačky

95€

Alginátový odtlačok

20€

Silikónový odtlačok

30€

Mock-up (1 zub)

25€

Stiahnutíe korunky

30€

Adhezívna fixácia korunky

50€

Odstranenie koreňového čapu

45€

Provizórna (ochranná) korunka

50€

Provizórna (ochranná) korunka PMMA

90€

Inlay/Onlay/Overlay (e-max)

500€

Kovokeramická korunka

370€

Venner 360° (zirkon)

500€

Venner 360° (e-max)

500€

Venner (fazeta)

600€

Čiastočná snímateľná náhrada - medzerník

200€

Čiastočná snímateľná náhrada Flexi

600€

Celková snímateľná náhrada Flexi

600€

Dočasná snímateľná náhrada

400€

Rebazacia snímateľnéj náhrady

100€

Oprava snímateľnéj náhrady

130€

Doplnenie zuba do snímateľnéj náhrady

50€

Spona

35€

Nahryzová dlaha

100€

Digital Dental Clinic