ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIAcenník

ZÁKROK

CENA

Kofferdam

20€

Optgragate

5€

Lokálna anastézia

20€

Zvodova anastézia

25€

Provizórna výplň

30€

Estetická výplň zuba fotokompozitom (jednoplôškova)

65€

Estetická výplň zuba fotokompozitom (dvojplôškova)

75€

Estetická výplň zuba fotokompozitom (trojplôškova)

85€

Estetická rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom

95€

Digital Dental Clinic