ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIAcenník

Záchovná stomatológia

ZÁKROK

CENA

Kofferdam

20€

Optgragate

5€

Lokálna anestézia

20€

Zvodova anestézia

25€

Provizórna výplň

30€

Estetická výplň zuba fotokompozitom (jednoplôškova)

100€

Estetická výplň zuba fotokompozitom (dvojplôškova)

110€

Estetická výplň zuba fotokompozitom (trojplôškova)

120€

Estetická rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom

145€

Digital Dental Clinic