endodoncia (ošetrenie koreňových kanálikov)


CENNÍK

Endodoncia (ošetrenie koreňových kanálikov)

ZÁKROK

CENA

Preendodontická dostavba

30€

Endo 1 koreňového kanálika (opracovanie k.k.)

125€

Endo 2 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

155€

Endo 3 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

185€

Endo 4 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

215€

Komplikovana endodoncia (príplatok)

60€

Reendo 1 koreňového kanálika (opracovanie k.k.)

170€

Reendo 2 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

190€

Reendo 3 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

210€

Reendo 4 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

230€

Koreňová výplň 1 kanálika

80€

Koreňová výplň 2 kanálikov

100€

Koreňová výplň 3 kanálikov

120€

Koreňová výplň 4 kanálikov

140€

Ošetrenie CAOH2 - 1 koreňový kanálik (príplatok)

10€

FRC čap

40€

Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

35€

Digital Dental Clinic