endodoncia (ošetrenie koreňových kanálikov)


CENNÍK

Endodoncia (ošetrenie koreňových kanálikov)

ZÁKROK

CENA

Preendodontická dostavba

30€

Endo 1 koreňového kanálika (opracovanie k.k.)

100€

Endo 2 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

120€

Endo 3 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

140€

Endo 4 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

160€

Komplikovana endodoncia (príplatok)

60€

Reendo 1 koreňového kanálika (opracovanie k.k.)

150€

Reendo 2 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

165€

Reendo 3 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

180€

Reendo 4 koreňových kanálikov (opracovanie k.k.)

195€

Koreňová výplň 1 kanálika

60€

Koreňová výplň 2 kanálikov

70€

Koreňová výplň 3 kanálikov

80€

Koreňová výplň 4 kanálikov

90€

Ošetrenie CAOH2 - 1 koreňový kanálik (príplatok)

10€

FRC čap

35€

Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

35€

Použitie mikroskopu

35€

Digital Dental Clinic