základne ošetrenieCENNÍK

ZÁKROK

CENA

Vstupné vyšetrenie (registrácia pacienta, vstupná prehliadka, digitálne odtlačky, RTG OPG, Bitewing, konzultácia)

100€

Preventívna prehliadka

20€

Konzultácia (cena za 30 min)

40€

RTG snímok OPG (ortopantomogram)

30€

RTG snímok RVG (intaorálny)

15€

Bitewing - 1 kvadrant

10€

Plánovanie liečby a Digital Smile Design

30€

Akútne vyšetrenie

40€

Digital Dental Clinic