základne ošetrenieCENNÍK

Základne ošetrenie

ZÁKROK

CENA

Vstupné vyšetrenie (registrácia pacienta, vstupná prehliadka, konzultácia)

ZADARMO

Preventívna prehliadka

20€

Konzultácia (cena za 30 min)

40€

RTG snímka OPG (ortopantomogram)

30€

RTG snímka RVG (intaorálny)

15€

Posúdenie CBCT - 3D snímky

50€

Bitewing - 1 kvadrant

10€

Plánovanie liečby

50€

Digital Smile Design

350€

Akútne vyšetrenie

40€

Cielené stomatologické vyšetrenie

25€

Ošetrenie mimo pracovného času

100€

Krátky administratívny úkon

10€

Dlhší administratívny úkon 

20€

Použitie balenia sterilných nastrojov

10€

Digital Dental Clinic