základná stomatológicka chirurgia


CENNÍK

ZÁKROK

CENA

Jednoduchá extrakcia mliečneho zuba

40€

Komplikovana extrakcia mliečneho zuba

55€

Jednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého zuba

60€

Komplikovana extrakcia jednokoreňového trvalého zuba

80€

Jednoduchá extrakcia viackoreňového trvalého zuba

80€

Komplikovana extrakcia viackoreňového trvalého zuba

110€

Gingivektómia

30€

Frenulektómia

75€

Dekapsulácia

30€

Sutura

15€

Digital Dental Clinic