stomatológicka chirurgia


CENNÍK

Stomatológicka chirurgia

ZÁKROK

CENA

Jednoduchá extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa

60€

Komplikovana extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa

100€

Jednoduchá extrakcia viackoreňového zuba/koreňa

100€

Komplikovana extrakcia viackoreňového zuba/koreňa

180€

Chirurgická extrakcia zuba

280€

Sutúra extrakčnej rany 

20€

Dekapsulácia zuba

40€

Zavedenie drénu 

15€

Ošetrenie parodontálneho vaku 

20€

Ošetrenie gingivitídy 

20€

Ošetrenie periimplantitídy - kyretáž 

75€

Komplexné parodontologické vyšetrenie

40€

Digital Dental Clinic