Technológia digitálneho dizajnu je navrhnutá tak, aby optimalizovala komunikáciu zubára s pacientom a zubným lababorantom. Pre digitálny dizajn úsmevu slúži použitie fotografií pacientov a vytvorenie virtuálneho modelu.

Pri modelovaní sa berú do úvahy želania pacienta a pacient môže sledovať proces na monitore počítača. Pri práci je program založený na vlastnostiach tváre a štruktúre zubného systému konkrétnej osoby, takže výsledok plánovania je prísne individualizovaný a je veľmi presný.
Naši špecialisti používajú technológie modelovania DSD , berúc do úvahy funkčné a anatomické vlastnosti pacientov.
DSD používa softvér od rôznych výrobcov. S ich pomocou môžeme urobiť podrobný plán všetkých zubných manipulácií potrebných na dosiahnutie konečného výsledku. Zvláštnosťou technológie digitálneho úsmevu je priama účasť pacienta na plánovaní a vytvorení vlastného úsmevu.

Výhody digitálneho dizajnu

Zavedenie technológie dizajnu digitálneho úsmevu v estetickej a ortopedickej stomatológii uľahčuje prácu zubára a DSD má pre pacienta svoje výhody.

Hlavné výhody použitia technológie DSD pri plánovaní zubného ošetrenia:

 • Vysoký stupeň adaptácie. DSD programy v rámci svojich funkčných schopností umožňujú brať do úvahy akékoľvek individuálne charakteristiky pacienta, kvalita výsledku zostáva vysoká bez ohľadu na stav a proporcie zubov. Knižnice zubov a úsmevov umožňujú splniť rôzne estetické požiadavky.
 • Všestrannosť. Táto technológia umožňuje vykonávať mnoho úloh súvisiacich s diagnostikou a modelovaním, slúži ako spojenie v komunikácii medzi zubným lekárom, pacientom a zubným laborantom.
 • Variabilita. Softvér je schopný simulovať výplne rôznej zložitosti a je možné pracovať aj pri úplnej strate zubov na čeľusti.
 • Rýchlosť získania výsledku. Predbežný výsledok budúceho úsmevu sa získa veľmi rýchlo (závisí AD situácie).
 • Presnosť. Výpočty získané v dôsledku simulácie zaručujú harmonickú kombináciu veľkosti a tvaru zubov s tvárovými vlastnosťami pri zachovaní prirodzenej funkčnosti chrupu.
 • Zapojenie pacienta do procesu. Jednou z hlavných výhod je to, že pacieant sa priamo podieľa na tvorbe a diskusii o liečebnom pláne, vďaka schopnostiam softvéru si môže byť istý, že jeho želania týkajúce sa jeho úsmevu budú správne interpretované zubným lekárom.
 • Viditeľnosť. Ešte pred začiatkom ošetrenia pacient vidí svoj nový úsmev, vytvára realistické očakávania výsledku liečby.
 • Dobrá úroveň komunikácie. Úloha vytvorená ošetrujúcim lekárom a pacientom sa prenáša do zubného laboratória vo vizualizovanej forme, takže nedochádza k nedorozumeniu konečného výsledku zo strany zubného technika.
 • Predvídateľnosť výsledku liečby. Výplne vykonávané pomocou technológie digitálneho úsmevu presne zodpovedajú želaniam pacienta, výsledok liečby nikdy nesklame.

Etapy dizajnu digitálneho úsmevu:

 • Foto. Lekár urobí sériu obrázkov, ktoré jasne ukazujú tvár pacienta a jeho úsmev z rôznych uhlov. Vykonáva sa aj intraorálne foto.
 • Určenie želania pacienta. Pacient vysvetľuje lekárovi, aké zmeny by chcel urobiť, ako vidí svoj budúci úsmev, zatiaľ čo diskutuje o farbe skloviny, tvare a veľkosti zubov. Lekár pomáha pacientovi určiť najlepšiu možnosť z hľadiska estetiky a funkčnosti.
 • Pri plánovaní funkčného modelovania sa pred virtuálnym modelovaním vytvárame digitálne odtlačky pomocou digitálneho intraorálneho skanera odtlačky pre diagnostické modely a na získanie stereolitografického obrazu tváre a hlavy pacienta.
 • Virtuálna model zubov. Digitálne obrázky sa odosielajú na spracovanie: softvér analyzuje tvar zubov, polohu pier pri usmievaní a určuje pomer medzi zubami a perami. Pacientovi sa ponúka niekoľko možností pre nový úsmev. Zubár pomáha vybrať ten najlepší z hľadiska estetiky a funkčnosti. Na žiadosť pacienta môže zubár upraviť veľkosť a tvar zubov, ich farbu. V dôsledku toho sa tvár pacienta zobrazí na obrazovke s novým úsmevom, ak spĺňa jeho očakávania, model sa prenesie do zubného laboratória.
 • Táto fáza sa vykonáva počas funkčného modelovania. Každý krok je dohodnutý s pacientom. Program kombinuje 3D obraz pacienta, 3D obraz diagnostických modelov, modely budúcich zubov. Nové zuby sú umiestnené v modelovacom programe, v súlade s anatomickými vlastnosťami pacienta.
 • Wax-up. Na základe virtuálneho modelu zubný technik vyrába 3D model zubov.
 • Vyhodnotenie modelu v ústnej dutine a provizórne zuby. Pomocou Mock-up technológie a použitiem silikónového kľúča sa model budúceho úsmevu skúša v ústach. Vďaka tomu môže pacient poskytnúť skutočné hodnotenie očakávaného výsledku a lekár určuje parametre fonetiky, estetiky a funkčnosti dizajnu.
 • Výroba definitívnej práce. Údaje získané počas DSD sa prenášajú do modulu CAD/ CAM, ktorý sa zaoberá výrobou zubov: môžu to byť korunky, fazetky, mostíky.
 • Fixácia fazetok, koruniek alebo mostíkov v ústnej dutine. Zvyčajne nie sú žiadne otázky o tvare a farbe nových zubov u pacientov, pretože zuby spĺňajú všetky želania pacienta.

 

Digital Dental Clinic

Kontakt

Bratislava 841 02
ul. Martina Granca 46
Telefónne čislo
+421 905 305 258

Ordinačné hodiny

PO:
UT:
ST:
ŠT:
PIA: